• Tổ sáp ong đặc biệt 500g
 • Tổ sáp ong đặc biệt 900g
 • Tổ sáp ong Ocop 500g
  • Tổ sáp ong Ocop 500g
  • Tổ sáp ong Ocop 500g
  • 330,000 
  • Đây là sản phẩm do con ong tự tiết sáp xây bánh tổ. Nếu trên bàn ăn của mỗi người có sản phẩm này thì con người sẽ lãng quên đi nhiều bệnh tật, đau đớn.
  • Mua hàng