Liên hệ

Địa chỉ

Khu Bích Động Tân Tiến, Phường Cộng Hòa, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương

Điện thoại

Mobile: 84.0220.3587058 Hotline: 0975.638.783

Email

ongmatviety@gmail.com

Biểu mẫu gửi thông tin