• Sữa ong chúa đặc biệt 100g
    • Sữa ong chúa đặc biệt 100g
    • Sữa ong chúa đặc biệt 100g
    • Sữa ong chúa có được do ong thợ non tiết ra từ tuyến sữa của nó để nuôi ấu trùng ong chúa. Sữa ong chúa là chất sệt, dính, màu trắng hoặc màu vàng nhạt, có vị hơi chua. Từ xa xưa sản phẩm này chỉ dùng cho các bậc “Vua chúa” nên được gọi là “Sữa ong chúa”
    • Đọc tiếp